Sovchilardan qizni onasi so‘rabdi:

Sovchilardan qizni onasi so‘rabdi:

Sovchilardan qizni onasi so‘rabdi:

— O‘g‘lingiz qayerda ishlaydi?

Sovchilar:

— Uzgazoilda pistoletchi bo‘lib ishlaydi..

Buni eshitib qolgan qizni otasi:

— Qizimiz sizlarniki, dermish.