Qabristondan qaytayotgan ikki kampir suhbatlashyapti:

Qabristondan qaytayotgan ikki kampir suhbatlashyapti:

– Yoshingiz nechada?

– Sakson yettida.

– Shu yoshingizda pardoz qilib yurganingizga o‘laymi?!

– Ha, endi… O‘zingiz necha yoshdasiz?

– To‘qson uchda, aylanay.

– Uyga qaytib ovora bo‘lib yurganingizga o‘laymi?