Oshna, qovun yegandan keyin qayerda yotaman?

Bir kishi, boshqa shahardagi oshnasinikiga 2-3 kunga mehmonga kelibdi. Oshni yeb bo‘lishgach, xaligi mehmonni juda qovun yegisi kelibdi. Mezbon ham negadir qovun olib chiqmabdi. Toqati toq bo‘lgan mehmon uy egasiga debdi:

— Oshna, qovun yegandan keyin qayerda yotaman?

Oshna, qovun yegandan keyin qayerda yotaman?