Oh, shu go‘zalning oti bo‘lib qolsam ham mayli edi

Oh, shu go‘zalning oti bo‘lib qolsam ham mayli edi

Bir shilqim oshnasi bilan ketayotib, otda sayr qilib yurgan bir go‘zalni uchratib qoldi va do‘stiga dedi:

— Oh, shu go‘zalning oti bo‘lib qolsam ham mayli edi!

— So‘rab ko‘rchi, balki eshakda sayr qilishga ham rozi bo‘lar, taklif qildi sherigi.