O‘qituvchi so‘rabdi:

O‘qituvchi so‘rabdi:

— Alisher, nima uchun “Mening mahallam” mavzusidagi inshoing Qodirjonning inshosi bilan bir xil yozilgan.

Alisher debdi:

— Chunki men Qodirjon bilan bitta mahallada yashayman-da!