Misr ehromlarini barpo etish vaqtida …

Misr ehromlarini barpo etish vaqtida ...

Misr ehromlarini barpo etish vaqtida quruvchilar tosh plitalarni ko‘tarishda allaqanday ko‘tarish mexanizmlari – zamonaviy liftlarga o‘xshash vositalardan foydalanishgan, degan fikr bor.

Ehromlarning yuqori qismlarida mehnat qilgan qullar tabbiy ehtiyojlarini qondirish uchun jiddiy muammolarga duch kelishgan: chunki balandlikdan turib hojatni chiqarish tufayli ular qorovullarning g‘azabiga va fir’avnlarning la’natiga duchor bo‘lishlari mumkin edi.

Faqatgina lift ixtiro qilingandan so‘nggina olimlarimiz qullar ushbu nozik vaziyatdan qanday chiqib ketishganini ihtiro qilishdi.