Eshmat roddomda derazaga qarab baqiryapti:

Eshmat roddomda derazaga qarab baqiryapti:

— Halima, Halimaa, Haaliimaa!

Derazadan Halima qarab:

— Namuncha baqirasiz?

Eshmat:

— Tug‘dingmi?

Halima:

— Ha, egiz!

Eshmat:

— Kimga o‘xshaydi?

Halima:

— Bir-biriga o‘xshaydi!