Bolakay: — Buvi, ko‘zingizni yumib turing!

Bolakay:

— Buvi, ko‘zingizni yumib turing!

Buvisi:

— Nega?

Bolakay:

— Oyim aytdilar. Siz ko‘z yumsangiz, onam tinch yashar ekanlar.