Bog‘chaga kelgan boladan tarbiyachisi …

Bog‘chaga kelgan boladan tarbiyachisi ...

Bog‘chaga kelgan boladan tarbiyachisi bilimini sinab ko‘ryapti:

— Qani Akmal nimani bilasan?

— 1, 2, 3, 4, 5

— Ana ko‘rdilaringmi sanashni bilar ekan, qani davom etchi,

— 6, 7, 8, 9, 10, valet, dama, korol, tuz..