Bir xonadondagi bo‘layotgan ziyofatda mehmonlar

Bir xonadondagi bo‘layotgan ziyofatda mehmonlar zerikib, siqilib ketishipti. Bir burchakda esnab o‘tirgan

ayolni ko‘rib, mehmon undan so‘rapti:

— Zerikdingizmi?

— Juda ham.

— Bo‘lmasa sekin turib ketaveraylik…

— Koshki edi, lekin afsuski, ilojim yo‘q.

— Nega?

— Men shu uyning bekasiman.