Afandi shustriy qizga uylanibdi ….

Afandi shustriy qizga uylanibdi, oradan uch oy o‘tgandan keyin xotini o‘g‘il tug‘ibdi, Afandi boshini qashlab xotinidan so‘rabdi

— Xotin ayollar odatda 9 oyda tug‘adi sen esa uch oyda tug‘dinga desa, xotini dermish:

— Voy adasi Manga uylanganizga qancha bo‘ldi?

Afandi:

— uch oy.

Sizga erga tekkanimgachi?

Afandi

— uch oy.

To‘yimiz bo‘lganigachi?

Afandi

— uch oy.

Uchovini qo‘shsa qancha bo‘ladi?

Afandi

— 9 oy!!! Shuni xisoblamabman xotin dermish.