Afandi onasidan chuchvara qilib berishni iltimos qildi…

Afandi onasidan chuchvara qilib berishni iltimos qildi.

— Xo‘p,— dedi onasi.

— Sen menga taxta-o‘qlog‘ini topib ber.

Afandi uzoq axtarib, topolmadi. Keyin onasiga:

— Oyi,— dedi,— taxta-o‘qlog‘ini topay-topay deb qoldim. Endi o‘zingiz jinday qidirsangiz topasiz-qo‘yasiz.