Afandi bog‘chasiga o‘tqazgan ko‘chatlarini har kuni

Afandi bog‘chasiga o‘tqazgan ko‘chatlarini har kuni

Afandi bog‘chasiga o‘tqazgan ko‘chatlarini har kuni kechqurun ko‘chirib, uyiga olib kirib ketar edi. Bu ahvolni qo‘shnilari ko‘rib:

— Afandi, bu nima qilganingiz? – deyishdi.

— O‘zingga ehtiyot bo‘l, qo‘shningni o‘g‘ri tutma, – dedi Afandi.